İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Polmar Otomotiv Tic. San. A.Ş.. üst yönetimi ve yurtiçi/yurtdışı tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün ve süreç tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalÄışanlarımızın, tüm iç/dış hususlar ile ilgili tarafların beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sisteminin şartlarına uygunluğu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir. Bu hedefe ulaşmak amacı ile aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:  

 • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Performansını arttıracı ve sürekli iyileştirilen bir İşŸ Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemini sürdürmek
 • Ürün ve süreç tasarımında, üretim sürecinde veya önemli süreç değişikliklerinde iş güvenliği, çevre ve ergonomi hedeflerine uymak
 • Tüm atıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılması sağlamak
 • Kuruluş bağlamı kapsamında, potansiyel tüm kirliliklerin etkilerinin değerlendirilip gerekli önlemler alınarak çevrenin korunmasını sağlamak
 • Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve çevresel tüm doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek
 • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin iş güvenliği kültürünü ve çevresel duyarlılığını oluşturarak, bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek bilinçlerini arttırmak ve iyi uygulamaları takip etmek
 • Ürün ve süreç tasarımında, üretim sürecinde ve mümkün olduğunca tüm faaliyetlerde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak
 • İş ve risk yönetim planlarına entegre edilmiş, açıkça tanımlanmış performans hedefleri belirlemek, bununla ilgili göstergeleri hem çalışanlar hem de alt işverenler için izlemek ve raporlamak, sonuçları analiz etmek ve belirlenmiş paydaşlarla iletişimini yapmak
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarının önlenmesi için proaktif yaklaşımların benimsenmesini esas almak, bu kapsamda tüm mevzuat ve standartlara uyarak ulusal ve uluslararası uygulamaları hayata geçirmek
 • Devlet kurumları ile işbirlişi içinde olarak Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yerleştirilmesine, bu konuda mevzuat geliştirilmesine destek vermek.
 • Geçmiş deneyimlerden edinilen çıkarımlara ve risk analizlerine dayalı bir şekilde etkin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kurarak, sürekli performans iyileştirme ve güvenli çalışma kültürünü oluşturmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının, çevre duyarlılığının iş yeri dışında da uygulanmasını teşvik etmek
Tüm hakları saklıdır. © 2017
Pill Digital
İptal bar_close.gif