Polmar Otomotiv Tic. San. A.Ş. üst yönetimi ve yurtiçi/yurtdışı tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün & süreç tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, tüm iç/dış hususlar ile ilgili tarafların beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; Enerji Yönetim Sisteminin şartlarına uygunluğu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir. Bu hedefe ulaşmak amacı ile aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

Üst yönetimce ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık, enerji performansını arttırıcı ve sürekli iyileştirilen bir Enerji Yönetim Sistemini sürdürmek,

Enerji performansını arttırmaya yönelik tasarımları, hizmetleri destekleyerek ilgili kaynakları sağlamak,

Üretim, satın alma, bakım ve enerji performansını etkileyebilecek tüm süreçlerde ekipmanlar ve tesislerin enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek,

Ürün & süreç tasarımında, üretim sürecinde veya önemli süreç değişikliklerinde enerji hedeflerine uymak, Enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak, Enerji kullanımı ve verimliliği açısından ulusal ve uluslararası mevzuatlara, zorunlu standartlar ile diğer şartlara uymak,

Enerji yönetim sistemine çalışanların katılımının teşvik etmek ve kendilerine danışılması için öneri sistemi ve toplantılara katılımlarını sağlamak,

İş ve risk yönetim planlarına entegre edilmiş, açıkça tanımlanmış enerji performans hedefleri belirlemek, bununla ilgili göstergeleri hem çalışanlar hem de alt işverenler için izlemek ve raporlamak, sonuçları analiz etmek ve belirlenmiş paydaşlarla iletişimini yapmak,

Geçmiş deneyimlerden edinilen çıkarımlara ve risk analizlerine dayalı bir şekilde Enerji Yönetim Sistemi kurarak, sürekli performans iyileştirme kültürünü oluşturmak ve aksiyon almak,

Enerji kullanımı duyarlılığının işyeri dışında da uygulanmasını teşvik etmek, İleri teknolojik yöntemleri uygulayarak, enerji verimliliğini arttırmak için enerji tasarrufunu ön plana çıkarmak,

Üretim tesislerimize etkisi olabilecek tedarikçi firmaların enerji politikamıza katılımını ve iş birliğini sağlamaktır.
Tüm hakları saklıdır. © 2017
Pill Digital
İptal bar_close.gif